Loading...

Σχετικά με τον νέο πολιτικό οργανισμό

Ταυτότητα

Ποιοι είμαστε

Είμαστε σάρκα και οστά τής Ελληνικής ζώσας κοινωνίας των ανθρώπων∙ είμαστε άνθρωποι τής διπλανής πόρτας, που εάν και δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μοιραζόμαστε από κοινού στην καθημερινότητα μας το βαθύτερο τραύμα αυτής τής χώρας που σε συνεχή χρόνο πληγώνει εμάς και τα παιδιά μας.

Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε πρωτίστως στον άνθρωπο ως κέντρο τής ζωής με όλους τους φυσικούς μηχανισμούς που τον διέπουν, ως εικόνα Θεού.

Είμαστε άνθρωποι που στην καθημερινότητά μας δίνουμε μάχη προκειμένου να καλύψουμε τις «υποχρεώσεις» μας σε ένα κράτος το οποίο τείνει όλο και περισσότερο να μοιάζει απάνθρωπο, καθώς οι θεσμοί του αντί να προασπίζουν τον άνθρωπο στο σύνολο του, τον καταδιώκουν με την θέσπιση Νόμων και Κυβερνητικών Αποφάσεων για ολοένα και περισσότερες υποχρεώσεις του προς το κράτος και με καθ’ όλα λιγότερες έως μηδαμινές παροχές από την Ελληνική Πολιτεία προς αυτόν -τύπου «κουπονιών», ως μορφή τιμωρίας για τα «κακώς κείμενα» τής αδυναμίας τού, ιδίας φαυλότητας, κρατικού μηχανισμού του και του πολιτικού συστήματος που το στηρίζει.

Εμείς είμαστε Εσείς, που στην πλειοψηφία των Ελλήνων Πολιτών έχουμε αποκηρύξει στη συνείδησή μας το πελατειακό και κομματικό σύστημα που μας επιβλήθηκε επί 200 χρόνια έως και σήμερα.

Τι δεν είμαστε

Δεν είμαστε επαγγελματίες πατριώτες∙ έτσι δεν θα μας δείτε να κάνουμε χρήση τής ακραίας ρητορικής με την εργαλειοποίηση των λέξεων και εννοιών, Πίστη, Ορθοδοξία, Πατρίδα.

Δεν θα μας δείτε να κάνουμε χρήση τού ανθρώπινου πόνου με την εργαλειοποίηση τού συναισθήματος και την δημιουργία «Επιχειρηματικού Σχεδίου ΕΛΠΙΔΑ».

Αντιθέτως, είμαστε δίπλα σας και ανάμεσα σας, ως κοινοί άνθρωποι με ισχυρό αυτεξούσιο, όπως αυτό διατυπώνεται στη ζωή μας, στην ψυχή μας, στην Εθνική και θρησκευτική μας ταυτότητα.

Πιστεύουμε στην κοινωνία των ανθρώπων, ως Κοινωνία Πολιτών με την «κατά την αρετή ενέργεια των μελών της» που θα αναδείξουν την αξία τού ορθού πολιτεύματος και όχι στη «μάζα» των ανθρώπων.

Ως εκ τούτου, δεν θα μας δείτε να συμμετέχουμε σε «μαζικές» κινήσεις που υποκινούνται, ελέγχονται και χειραγωγούνται από το υπάρχον «σάπιο» πολιτικό σύστημα.

Εάν, λοιπόν, ΕΣΥ που υπηρέτησες και υπηρετείς το κράτος με πίστη, αφοσίωση, ιδανικά, αρχές και αξίες, αλλά το κράτος σε πρόδωσε και σε προδίδει∙ εάν συγκλίνουν  τα βιώματα και πιστεύω σου στην αυθύπαρκτη ενότητα τής Πολιτείας με την πολιτειότητα τού ορθού πολιτεύματος που «αποβλέπει προς το συμφέρον ολόκληρης τής Πολιτείας και προς το κοινό καλό των πολιτών»∙ δεν μένει… παρά να γνωριστούμε!

Το Όραμά μας

Το Όραμά μας αποτελεί τη συνέχεια τού «Κινήματος Πολιτών Πρώτα η Ελλάδα».

Οραματιζόμαστε ένα νέο Ελληνικό κράτος ριζικά αναδιαρθρωμένο με νέους θεσμούς, που θωρακίζει τον Έλληνα Πολίτη και διασφαλίζει σε όλες τις εκφάνσεις του την Ενεργό Συμμετοχή του, δια της Συμμετοχικής Δημοκρατίας, απεξαρτημένο θεσμικά από κάθε κομματική ή οποιαδήποτε άλλη διαπλοκή∙ ένα κράτος το οποίο να είναι δομημένο αξιοκρατικά και με πρόταγμα την Αριστεία και το Ήθος.

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως κράτος με την σύσταση και την λειτουργία νέων θεσμών και κρατικών δομών σε πλήρη αρμονία με τις αρχές και τις αξίες με το εν τη γενέσει Ελληνικό Έθνος.

Η Αποστολή μας

Μέσα από αυτό το όραμα προσδοκούμε να υπηρετήσουμε και να διακονήσουμε την Ελλάδα, εντός και εκτός των γεωγραφικών της ορίων, την Ελλάδα σε όλη την σύνθεσή της, διά της εξάπλωσης των ομογενών της στην οικουμένη (του οικουμενικού ελληνισμού)∙ προσδοκούμε να συσπειρώσουμε και να στηρίξουμε το Έθνος στο σύνολό του.

Πλαίσιο Αρχών και Αξιών

Θεσμικό Πλαίσιο

Ενίσχυσέ μας

Στήριξε τη μεγάλη εθνική προσπάθεια

Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας, χρειαζόμαστε και την οικονομική βοήθειά σου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο