Loading...
Δημογραφικό: Εθνικό ζήτημα μείζονος σημασίας για το μέλλον της Ελλάδος.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ,  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ

(Γεννητικότητα, Θνησιμότητα , Μεταναστευτικές ροές)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΟΙ  γάμοι    

ΕΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ

ΓΑΜΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΓΑΜΟΙ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
1981 100% —– ——-
1991 91% 8,9% ——-
2001 82,2% 17,8% ——-
2009 57,9% 41% 0,3%
2017 45,4% 45,7% 8,9%
2020 29,5% 48,3% 22,2%

ΕΛΣΤΑΤ :Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης

 • Θρησκευτικοί γάμοι:  μέχρι το 1981 γίνονται σε ποσοστό 100% , εν

συνεχεία αρχίζουν να μειώνονται   και φτάνουν το 2020  να γίνονται μόνο  σε ποσοστό 29,5%.

 •  Πολιτικοί γάμοι  :εμφανίζονται το 1991 σε ποσοστό 8,9% και καταλήγουν

το 2020  με ποσοστό 48,3%  , να  ξεπερνούν τους θρησκευτικούς.

 •  Σύμφωνα συμβίωσης : εμφανίζονται το 2009 σε ποσοστό 0,3% και

καταλήγουν το 2020 με ποσοστό 22,2%  , να  πλησιάζουν τους θρησκευτικούς

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι στις ημέρες μας  ο γάμος  , το μυστήριο αυτό της αγάπης  , το «Μέγα Μυστήριο » κατά τον Απόστολο Παύλο ,  η βάση της οικογένειας, αν και είναι το σπουδαιότερο γεγονός στη ζωή του ανθρώπου, ευλογείται από την εκκλησία σε ποσοστό μόνο  29% περίπου και  αντιμετωπίζεται σαν κοσμική τελετή (πολιτικός γάμος) η σαν εμπορική εταιρία (σύμφωνο συμβίωσης)  που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ακυρωθεί.

Πολιτικός Σχηματισμός ΓΕΦΥΡΑ-ΔΙΕΞΩΔΟΥ/ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ,«Πλαίσιο αρχών και πολιτικών θέσεων»:

1.5. «Πιστεύουμε στην παραδοσιακή οικογένεια», που δημιουργείται από την γυναίκα και τον άνδρα.

Την Ελληνική οικογένεια προσπαθούν να την διαλύσουν μεθοδικά :

 • Εφαρμόζοντας , ωράριο εργασίας τέτοιο ώστε να μη μπορεί να

συγκεντρώνεται όλη η οικογένεια στο μεσημεριανό  τραπέζι για φαγητό ,  να ανταλλάξει απόψεις  και να συζητήσει  τα τυχόν προβλήματα της.

 • Καθιερώνοντας , την εργασία  και την παιδεία ( την αμάθεια μάλλον) από το

σπίτι , περιορίζουν  την κυκλοφορία ,  απομονώνουν την οικογένεια από την επικοινωνία με  οικογένειες φίλων , συγγενικών προσώπων και δημιουργούνται  πλείστα όσα ψυχολογικά προβλήματα , αλλά και προβλήματα κόστους αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, και  εξεύρεσης χώρου, προκειμένου να μπορέσουν  να εργασθούν όλοι συγχρόνως στην οικογένεια ,όταν απαιτείται.

 • Αυξάνοντας , τις μεταναστευτικές εκροές νεαρών Ελλήνων ,αποφοίτων

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  κυρίως  , προς εύρεση εργασίας στο εξωτερικό.

 • Στα παιδιά δίδεται η δυνατότητα να καθορίζουν το φύλο τους, ανεξάρτητα

από αυτό που έχει επιλεγεί  από τη φύση.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :Στοιχεία γεννήσεων 2012-2020

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑ/

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΜΗΤΕΡΑ/

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΜΗΤΕΡΑΣ

2012 100.371 84.868/     84,6% 15.502/    15,4% 30,7
2013   94.134 80.938/     86,0% 13.183/    14% 30,9
2014   92.149 79.985/     86,8% 12.152/    13,2% 31
2015   91.847 79.919/     87,0% 11.924/    13% 31,3
2016   92.898 80.166/     86,3% 12.724/    13,7% 31,3
2017   88.553 76.177/     86,0% 12.371/    14% 31,4
2018   86.440 74.121/     85,7% 12.316/    14,3 31,5
2019   83.763 71.700/     85,6% 12.055/    14,4% 31,6
2020   84.767 72.251/     85,2% 12.515/    14,8% 31,6

ΕΛΣΤΑΤ :Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης

 • Οι γεννήσεις , από 371 χιλιάδες που ήταν το 2012, μειώνονται συνεχώς

και καταλήγουν στις 84.767 χιλιάδες το 2020. Δηλαδή  μέσα σε 8 έτη μειώθηκαν οι

γεννήσεις  κατά  15.604 χιλιάδες , η  σε ποσοστό 15,54% κατά μέσο όρο στην 8 ετια.

Η μείωση αυτή των γεννήσεων οδηγεί  σε μείωση του πληθυσμού της χώρας και όταν ο πληθυσμός μειώνεται, μειώνονται κατά κανόνα τόσο οι καταναλωτές της εγχώριας αγοράς, όσο και οι εν δυνάμει παραγωγοί. Οπότε απαιτούνται  σημαντικές αυξήσεις στην παραγωγικότητα, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι  αρνητικές επιπτώσεις του μειωμένου πληθυσμού στις   οικονομικές επιδόσεις .                Η μείωση όμως των γεννήσεων έχει  επιπτώσεις  και στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και συνταξιοδότησης,  διότι   αυξάνεται η αναλογία  των ηλικιωμένων στον συνολικό πληθυσμό , μειώνεται ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 ετών και ο  δείκτης γήρανσης  αυξάνει (δείκτης γήρανσης = πληθυσμός >των 65 ετών /πληθυσμός 0-14 έτη) .

Συγκεκριμένα α) ο πληθυσμός άνω των 65 ετών  παρουσιάζει ανοδική τάση και αποτελεί το 22,6% του συνολικού πληθυσμού το 2021 ,ενώ στην 10 ετία του 1950 αποτελούσαν μόνο το 6,7% του πληθυσμού.

β) ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 ετών παρουσιάζει  πτωτική τάση και αποτελεί το  14,1% του συνολικού πληθυσμού το 2021.

Αποτέλεσμα ο δείκτης γήρανσης για το 2021 να είναι αυξημένος  στο 159,4%

(πηγή: ΕΛΣΤΑΤ :Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης , Δελτίο Τύπου 30/12/2021& ΕΔΚΑ Τεύχ. 25)

 

 • Οι Ελληνίδες μητέρες συμμετέχουν στις γεννήσεις με ποσοστό 85,9% κατά μ.ο. η

γέννησαν  77.792 παιδιά ετησίως,  κατά τα έτη 2012-2020.

 • Οι αλλοδαπές μητέρες συμμετέχουν στις γεννήσεις με ποσοστό 14,1 % κατά

μ.ο. η γέννησαν  12.749 παιδιά ετησίως,  κατά τα έτη 2012-2020.

 • Η μέση ηλικία της μητέρας που τεκνοποιεί το πρώτο παιδί , αυξάνετε

συνεχώς  από τα 30,7 έτη που ήταν το 2012, στα    31,6  έτη το έτος 2020  ( σε μερικές χώρες τις ΕΕ η μέση ηλικία της μητέρας που τεκνοποιεί είναι τα 30 έτη και σε χώρες της Βαλκανικής   είναι μεταξύ 26-27 έτη) .

Το 30ο έτος θεωρείται ως οριακό έτος τεκνοποίησης για την γυναίκα , προκειμένου να φέρει στον κόσμο ένα υγιές τέκνο.

Στην ηλικία των 20 ετών η συχνότητα γέννησης τέκνου με σύνδρομο Down κυμαίνεται περίπου στο 1:2000 για να ανέλθει μετά τα 40 σε 1:100 ή και λιγότερο. (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ : Σύνδρομο Down)

Το ηλικιακό όμως όριο τεκνοποίησης αυξάνεται  όταν η γυναίκα προσπαθεί να

κάνει πρώτα καριέρα και μετά  οικογένεια,  ενώ  συγχρόνως αυξάνονται οι πιθανότητες  να παρουσιαστούν  ιατρικά προβλήματα στην εξέλιξη της εγκυμοσύνης  αφ ενός και  αφ ετέρου μειώνεται  η δυνατότητα απόκτησης περισσότερων τέκνων.   Η μείωση αυτή της γονιμότητας  οδηγεί στη   μειώσει του   γηγενούς  πληθυσμού  και αντί να έχουμε ένα δείκτη γονιμότητας περίπου στα 2,1 για να διατηρηθεί η πληθυσμιακή σταθερότητα, έχουμε δείκτη γονιμότητας 1,3-1,4 (παιδιά/ γυναίκα) και εντασσόμαστε στην ομάδα των χωρών της ΕΕ με το χαμηλότερο δείκτη.

(Πηγή :ΕΔΚΑ Τεύχος 35/2019)

 

Για να αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα των συνεχώς  μειωμένων γεννήσεων , θα πρέπει να δοθούν  κίνητρα  για να υποβοηθηθεί  η γονιμότητα/γεννητικότητα που είναι  μία από τις συνιστώσες του δημογραφικού προβλήματος . Τα κίνητρα θα πρέπει να δοθούν   άμεσα και να είναι αποτελεσματικά, για να  έχει την    δυνατότητα η  Ελληνίδα να τεκνοποιεί σε μικρή σχετικά ηλικία, που δεν εμφανίζονται ιατρικά προβλήματα κατά τον τοκετό και για να    έχει  περισσότερους του ενός τοκετούς αν το επιθυμεί , προκειμένου να αναστραφεί  η παρατηρούμενη  φυσική κίνηση του πληθυσμού προς την μείωση.

Τα  μέτρα, ακόμη και αν παρθούν  σήμερα, δεν θα αλλάξουν ριζικά τα δεδομένα

άμεσα, αλλά σε βάθος χρόνου

Πολιτικός Σχηματισμός ΓΕΦΥΡΑ-ΔΙΕΞΩΔΟΥ/ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ «Πλαίσιο αρχών και πολιτικών θέσεων»:

8.22.« Άμεση επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. Τα ανήλικα τέκνα Ελλήνων ιθαγενών που έχουν και την Ελληνική υπηκοότητα και κατοικούν στην Ελλάδα , να δικαιούνται αφορολόγητες οικονομικές  ενισχύσεις , οι οποίες να τους εξασφαλίζουν όλα τα προς το ζην , δωρεάν παιδεία και δωρεάν κοινωνική ασφάλιση. Οι πολύτεκνοι γονείς εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας έχει και την Ελληνική Ιθαγένεια και την Ελληνική υπηκοότητα, να δικαιούνται  εφ όρου ζωής δωρεάν κατοικία και να μην υπόκειται σε κανενός είδους φόρο, εισφορά η τέλος. Ο αλλογενής και ο μη έχων την Ελληνική υπηκοότητα πολύτεκνος γονέας, μετά τον θάνατόν του/της συζύγου του, πολύτεκνου γονέα που είχε και την Ελληνική Ιθαγένεια και την Ελληνική υπηκοότητα, αποκτά όλα τα δικαιώματα του θανόντος γονέα.»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Οι θάνατοι /θνησιμότητα:

ΓΕΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ (1990-2019)

ΕΤΟΣ ΓΕΝΗΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ
1990 102.229 94.152
1995 101.495 100.158
2000 103.275 105.170
2005 107.545 105.091
2010 114.766 109.084
2015 91.847 121.183
2016 92.898 118.788
2017 88.553 124.495
2018 86.440 126.296
2019 83.763 124.965

ΕΛΣΤΑΤ :Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτουν τα εξής:

Από το 1990  μέχρι το 2010 οι θάνατοι ήταν μικρότεροι από τις γεννήσεις με εξαίρεση το 2000 ,  από το 2015 μέχρι το 2019 αυξήθηκαν  οι θάνατοι έναντι των γεννήσεων  από  121.183,  σε 124.965.  Δηλαδή στη 10ετία αυτή  οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 15.881 χιλιάδες. (Ποσοστό 14,55%).

Αυτό οφείλεται, αφ ενός στο   ότι η Δημόσια υγεία προσφέρεται πλημμελώς, διότι δεν επαρκούν οι  νοσοκομειακές δομές και σε κτίρια και σε προσωπικό , δεν εφαρμόζεται πρωτοβάθμια  ιατρική φροντίδα και αφ ετέρου  στις  διατροφικές συνήθειες , που πρέπει να αλλάξουν  και  να  χρησιμοποιηθούν  σωστά οι τροφές για   να βοηθήσουν στην πρόληψη των ασθενειών, ώστε   να λειτουργήσουν  ως «φάρμακο», κατά τον Ιπποκράτη (  φάρμακό σας ας  γίνει η τροφή σας και η  τροφή σας ας γίνει   το φάρμακό σας)  και  τα προσδοκώμενα έτη ζωής να είναι έτη υγιούς ζωής.

Πολιτικός Σχηματισμός ΓΕΦΥΡΑ-ΔΙΕΞΩΔΟΥ/ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ «Πλαίσιο αρχών και πολιτικών θέσεων»:

8.16. « Αναβάθμιση όλων των βαθμίδων Υπηρεσιών Υγείας με έμφαση στην πρόληψη»

 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ (2009-2020)

ΕΤΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

(ΕΙΣΕΡΧ0ΜΕΝΟΙ –ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ)

2009 58.613

 

43.686

 

14.927
2010 60.462

 

62.041

 

-1.579

 

2011 60.089

 

92.404

 

-32.315

 

2012 58.200

 

124.194

 

-65.994

 

2013 57.946

 

117.094

 

-59.148

 

2014 59.014

 

106.804

 

-47.790

 

2015 64.446

 

109.351

 

-44.905

 

2016 116.867

 

106.535

 

10.332

 

2017 112.247

 

103.327

 

8.920

 

2018 119.489

 

103.049

 

16.440

 

2019

 

129.459 95.020 34.439
2020

 

84.221 77.837 6.384

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ :Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης ,  Δελτίο Τύπου 30/12/2021

[Εισερχόμενη μετανάστευση :

Είναι η ενέργεια με την οποία ένα πρόσωπο επιλέγει ως συνήθη τόπο διαμονής και εγκαθίσταται στη χώρα για μια περίοδο, η οποία είναι, ή αναμένεται να είναι, δώδεκα μήνες τουλάχιστον, ενώ προηγουμένως ο συνήθης τόπος διαμονής του ήταν σε άλλη χώρα.

Εξερχόμενη μετανάστευση:

Είναι η ενέργεια με την οποία ένα πρόσωπο, το οποίο είχε προηγουμένως το συνήθη τόπο διαμονής του στη χώρα, παύει να έχει το συνήθη τόπο διαμονής του στη χώρα για μια περίοδο η οποία είναι, ή αναμένεται να είναι, δώδεκα μήνες τουλάχιστον.]

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει:

 • Από το 2014-2019 παρατηρείται αυξημένη εισροή μεταναστών που

μειώνεται το 2020  ,αλλά  παραμένει υψηλότερη  των εισροών  των ετών

2009-2015.

 • Από το 2009-2012 παρατηρείται αυξημένη εκροή μεταναστών , αλλά

ελαττώνεται σταδιακά μέχρι το 2020

 • Η καθαρή μετανάστευση (εισερχόμενοι- εξερχόμενοι) είναι θετική από το

2016-2020 ,  δηλαδή υπερτερούν οι εισερχόμενοι , με κορύφωση το έτος 2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 :Οι παρανόμως εισερχόμενοι στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2015

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006-2015

          (χιλιάδες)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΡΙΟΙ   552.256 30,34%
ΑΦΓΑΝΟΙ   366.267 20,12%
ΙΡΑΚΙΝΟΙ   147.843   8,12%
ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ     91.355   5,02%
ΙΡΑΝΟΙ     29.282   1,61%
ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ,ΜΑΡΟΚΙΝΟΙ,

ΤΥΝΗΣΙΟΙ

    40.448   2,22%
ΑΣΙΑ   113.864   6,25%
ΑΦΡΙΚΗ     76.323   4,19%
ΕΥΡΩΠΗ   359.964 21,75%
ΛΟΙΠΟΙ      6.889   0,38%
ΣΥΝΟΛΟ 1.800.491 100%

Πηγή : Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ.λ.π.

Την ιδία περίοδο ( 2006-2015) απελάθηκαν 175.000 ,κυρίως Αλβανικής υπηκοότητας.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι λαθρομετανάστες (1.800.491) εισήρθαν στην χώρα μας σε δύο περιόδους:

Κατά την 1η περίοδο (2006-2011) εισήρθαν 711.977 προερχόμενοι κυρίως  από Αλβανία και επί το πλείστον ήταν οικονομικοί μετανάστες.

Κατά την 2η περίοδο(2012-2015)  εισήρθαν 1.108.514 προερχόμενοι από Συρία , Ιράκ, Αφγανιστάν.

Οι αλλοδαποί  αποτελούν πλέον το 10% του συνολικού πληθυσμού χωρίς  να είναι οικονομικοί μετανάστες διότι οι συνθήκες κρίσεις της Ελλάδας δεν ευνοούν την προσέλκυση τους . Υπολογίζεται ότι το  έτος 2025 ,1 στους 7 νέους κάτω των 15 ετών , θα έχει γεννηθεί από αλλοδαπό γονέα.

(ΕΔΚΑ Τεύχος 25, Βύρων Κοτζαμάνης , Ο πληθυσμός της Ελλάδος: Τάσεις και προοπτικές)

Και ευλόγως γεννάτε το ερώτημα γιατί εισάγουμε ανθρώπους να κάνουν  ανειδίκευτα επαγγέλματα  τη στιγμή που υπάρχουν γηγενείς ανειδίκευτοι;

(D. MURRAY-Η Ευρώπη Αυτοκτονεί)

Μήπως αντί το κράτος να μοιράζει  επιδόματα ανεργίας  ,θα πρέπει  να συμπληρώνει το ημερομίσθιο  (επιδόματα εργασίας) που πληρώνουν  οι εργοδότες για τις  αγροτικές εργασίες ,με  ένα αξιοπρεπές επί πλέον ποσό, για να προσελκύσει γηγενείς στις αγροτικές εργασίες; Με τον τρόπο αυτό  θα  μειωθεί η  ανεργία και θα προκύψουν   οικονομίες αγάπης  που προσθέτουν αξία στο προϊόν μεγαλύτερη  από τις οικονομίες κόστους  που θα προκύψουν λόγω του χαμηλού ημερομίσθιου των μεταναστών και το οποίο δεν θα καταναλωθεί εντός της χώρας γιατί θα μεταβιβασθεί κατά ένα μέρος στην χώρα προέλευσης τους.

Εκτός αυτού η  ένταξη των μεταναστών – λαθρομεταναστών  στο κοινωνικό σύνολο, η «ενσωμάτωση» τους , θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα:

 • στην στέγαση ( η Βρετανία χρειάζεται κάθε χρόνο να κτίζει μια πόλη σαν το

Λίβερπουλ για να στέγαση όσους καταφθάνουν- D MURRAY-Η Ευρώπη Αυτοκτονεί)

 • στη χρήση των σχολικών κτιρίων
 • στο δημόσιο σύστημα Υγείας και
 • στην πολιτιστική ενσωμάτωση, διότι οι περισσότεροι είναι μουσουλμανικής

κουλτούρας  ,  θα οδηγήσουν την πατρίδα μας σε μετάλλαξη, αν ενσωματωθούν και θα βλάψουν ταυτόχρονα την ταυτότητα του Έθνους μας και την δική τους.

 Πολιτικός Σχηματισμός ΓΕΦΥΡΑ-ΔΙΕΞΩΔΟΥ/ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ «Πλαίσιο αρχών και πολιτικών θέσεων»:

8.17. «Πάταξη της λαθρομετανάστευσης. Επανεξέταση όλων των αδειών παραμονής.»

 8.18. «Επαναπροώθηση στις χώρες εισόδου η προέλευσης όλων των εκνόμων και παρανόμων μεταναστών»

8.19. «Η μετανάστευση να γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια και με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των Εθνικών συμφερόντων της Πατρίδας.»

Η προώθηση των λαθρομεταναστών στις χώρες τους θα γίνει με έξοδα του Ελληνικού κράτους και συγχρόνως θα χρηματοδοτήσουμε στις χώρες επαναπατρισμού των, την εγκατάσταση  μικρών  βιοτεχνιών  που δεν θα απαιτούν ιδιαίτερες  δεξιότητες και που θα κατασκευάζουν προϊόντα απαραίτητα για τις δικές μας βιοτεχνίες/βιομηχανίες , π.χ καπάκια μεταλλικά που χρησιμοποιούνται στην εμφιάλωση των αναψυκτικών.

Έτσι θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να επιστέψουν και να εργαστούν  στον τόπο κατοικίας τους κοντά στις οικογένειες τους και στα προσφιλή τους πρόσωπα και να διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα τους.

Κάθε  έτος θα φιλοξενούμε 10 απ αυτούς με τις οικογένειες τους στην Ελλάδα, για να γνωρίσουν  το Μεγαλείο του  Ελληνικού Πολιτισμού.

 

18/3/2022

Δημήτρης Μπαμπίλης

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής

Πηγές:

 • ΕΛΣΤΑΤ :Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
 • ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2015-2050) , Εργαστήριο (ΕΔΚΑ) Παν. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – 2016
 • ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ ,ΕΔΚΑ Τεύχη 25,26,35
 • DOUGAS MURRAY : Η Ευρώπη Αυτοκτονεί. Liberal Books – Αθήνα 2019

5)     ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ : Σύνδρομο Down

 

 

Πρόσφατα Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Περιμένοντας τον κ. Ερντογάν…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Περιμένοντας τον κ. Ερντογάν…

Από την αρχή του 2023 ζούμε στους ρυθμούς της πολυδιαφημιζόμενης και πολυαναμενόμενης Ελληνοτουρκικής προσέγγισης! Πυρετώδεις συζητήσεις διεξάγονται ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είτε φανερά είτε κρυφά. Γιατί μην ξεχνάμε υπάρχει και η μυστική διπλωματία, όπως μας...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Σεβαστείτε κύριοι τα μνημεία των Σπετσών!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Σεβαστείτε κύριοι τα μνημεία των Σπετσών!

Πόλεμο ανοίξανε οι Σπετσιώτες με γνωστό εφοπλιστή που θέλει να χτίσει στη Παναγιά Αρμάτα. Στο νησί Σπέτσες υπάρχει η Παναγία της Αρμάτας και γύρω της υπάρχουν τρία οικοδομικά τετράγωνα τα οποία δέν έχουν χτιστεί μέχρι σήμερα γιατί είναι φυλασσόμενα απο το Υπουργείο...

Οδός Ονείρων

Οδός Ονείρων

Ήθος, αριστεία, σεβασμός, έρωτας για ζωή, παράδοση, πολιτισμός, αγωνιστικό πνεύμα, αιγαιοπελαγίτικος αέρας, ήρωες της Επανάστασης, Ορθοδοξία, Έθνος, Ελλάδα. Αυτές οι έννοιες άρχισαν να συνεπαίρνουν το μυαλό μου την ώρα που ονειρευόμουν το όνειρο του Χατζηδάκη και του...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΒΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΒΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΕΛΟΣ

Πληροφορηθήκαμε ότι πρόσφατα το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την κατάργηση μιας από τις βασικές αρχές ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή της αρνησικυρίας (βέτο). Στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα 305 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της κατάργησης, 276 ψήφισαν κατά και υπήρξαν και...

Αγαθονήσι: Rafale έχουμε, ακτοπλοΐα έχουμε;

Στην Ελλάδα του 2023 (αν και πλέον το 2024 είναι ορατό μπροστά μας) και του επιτελικού κράτους του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη έχει να δέσει στο Αγαθονήσι καράβι από τις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή πάνω από ένα μήνα. «Ενώ οι γραμμές προκηρύσσονται συνήθως τους θερινούς μήνες,...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Ο υπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου κύριος Δημήτρης Καιρίδης επισκέφτηκε τη Ρόδο στα πλαίσια δρομολόγησης λύσεων σε ζητήματα που αφορούν την αυξημένη ροή μεταναστών το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι εκπλαγήκαμε από τις δηλώσεις του, μιας...

Μετάβαση στο περιεχόμενο